Your Cart
  • BESPLATNA DOSTAVA PREKO 50€!
  • DOSTAVA DO TERETA U ROKU OD 1 DANA

Privatnost

Tudors zadržava pravo na prikupljanje određenih ličnih podataka prilikom pretraživanja nekih veb lokacija ove veb stranice kako bi udovoljio vašim zahtjevima ili potrebama. Svako prikupljanje takvih podataka na ovoj veb lokaciji odvijaće se u skladu sa politikom privatnosti sadržanom na ovoj veb stranici, kao i važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Neke stranice ovog veb sajta mogu na vašem računaru da čuvaju određene pakete podataka poznate kao „kolačići“. Oni nam daju odgovore na pitanja kada i na koji način je ova stranica posjećena i koliko ljudi ju je posetilo. Ova tehnologija ne prikuplja informacije o vašem ličnom identitetu, već su informacije u zbirnom obliku. Cilj ove tehnologije i informacija koje se prikupljaju je unaprijeđenje našeg veb sajta.OGRANIČENJE GARANCIJA

 

Sadržaji prikazani na ovoj veb stranici prikazuju se „kao takvi“ bez ikakvih jamstava. Tudors je izričito ograničen na maksimalnu mjeru određenu zakonom, iz bilo kojeg direktne, indirektne zakonske ili bilo koje druge garancije ili predstavljanja, uključujući jamstva tržišne profitabilnosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili vlasničkih prava. Sadržaj se sastoji isključivo od informacija opšte prirode koje nisu namijenjene rješavanju određenih situacija ili za određenu osobu ili identitet i koje ne predstavljaju profesionalni savjet. U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Tudors ne garantuje pouzdanost, tačnost, primjenljivost i kompletnost sadržaja na ovoj veb lokaciji, kao ni garanciju nesmetanog rada, blagovremenosti, sigurnosti ili izostanka grešaka. Tudors u bilo koje vrijeme i bez najave može izmijeniti sadržaj ove stranice ili proizvode i cijene istaknute na njoj. Tudors nije u obavezi da ažurira sadržaj na ovom veb sajtu, te on može biti zastareo. Proizvodi, usluge ili programi sadržani na ovom sajtu ne moraju biti dostupni u vašoj zemlji. Posavjetujte se sa lokalnom kancelarijom Tudors u vezi sa proizvodima, programima ili uslugama koji su vam dostupni.OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

Tudors, njegovi dobavljači ili treće strane pomenuti na ovoj veb lokaciji, u maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (bez obzira da li je direktna, indirektnu, posebna, posljedična, slučajna šteta ili kao rezultat gubitka, podataka, profila ili prekida poslovnog procesa) koji je rezultat upotrebe, kašnjenja ili nemogućnosti korišćenja ili rezultata upotrebe ove veb lokacije, veb sajtova povezanih sa ove stranice ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim veb sajtovima, bez obzira da li se zasniva na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu i bez obzira da li je klijent obavješten o mogućnosti takve štete ili ne. Ako je korišćenje usluga, informacija ili materijala dovelo do potrebe za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, odgovorni ste za nastale troškove.REGISTROVANI ŽIGOVI

 

Sva imena, žigovi, logotipi ili zaštitni znakovi usluga koji se pojavljuju na ovoj veb lokaciji su registrovani zaštitni znaci određenih kompanija u okviru Tudors-a ili drugih vlasnika. Bez njihovog prethodnog pristanka, ne možete koristiti imena, žigove, logotipe ili zaštitne znakove. Tudors maksimalno koristi sve svoje resurse kako bi vam prikazao sve stavke na ovoj veb stranici sa tačnim nazivima specifikacija, fotografija i cijena. Međutim, ne možemo garantovati da su sve informacije i fotografije predmeta na ovoj veb lokaciji u potpunosti tačni.